...
Ended

Event Description

Sesi ini bertujuan untuk mengumpulkan maklum balas daripada peserta mengenai elemen penambahbaikan kandungan dokumen DevOps dalam konteks sektor awam dan menggunakan maklum balas ini untuk pemantapan dokumen Rangka Kerja DevOps

Event Date

23-11-2023 23-11-2023

Event Sesssion

SESI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BAGI PEMANTAPAN DOKUMEN RANGKA KERJA DEVOPS SEKTOR AWAM
23-11-2023 (07:00)23-11-2023 (17:00)

Location

Dewan Laksamana, Marina Putrajaya

Url Web (related portal/ web links)

https://www.osdec.gov.my/

Event Category

Open Event [Limited]

Event Cost

Free Event

Organizer

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Contact Us

Puan Suhaila binti Norsham
60388726215
suhailans@mampu.gov.my

Puan Kholijah binti Norbib
60388726321
kholijah.norbib@mampu.gov.my