...
Ended

Keterangan Program

Sesi ini bertujuan untuk mengumpulkan maklum balas daripada peserta mengenai elemen penambahbaikan kandungan dokumen DevOps dalam konteks sektor awam dan menggunakan maklum balas ini untuk pemantapan dokumen Rangka Kerja DevOps

Tarikh Program

23-11-2023 23-11-2023

Sesi Program

SESI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BAGI PEMANTAPAN DOKUMEN RANGKA KERJA DEVOPS SEKTOR AWAM
23-11-2023 (07:00)23-11-2023 (17:00)

Lokasi

Dewan Laksamana, Marina Putrajaya

Url Web (Pautan portal/ web berkaitan)

https://www.osdec.gov.my/

Kategori Program

Program Terbuka [Terhad]

Kos Program

Program Percuma

Penganjur

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Hubungi Kami

Puan Suhaila binti Norsham
60388726215
suhailans@mampu.gov.my

Puan Kholijah binti Norbib
60388726321
kholijah.norbib@mampu.gov.my