Info

Cara Daftar Pengguna


myevent-img

Daftar sebagai Pengguna

Untuk membolehkan kami menjawab pertanyaan anda dan mendaftarkan akaun untuk anda dan / atau secara amnya menyediakan perkhidmatan kami, kami perlu mendapatkan maklumat peribadi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada Nama Penuh, No MyKad / Pasport dan E-mel. Kami hanya akan menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda sesuai dengan perlindungan data yang berkaitan undang-undang (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010).

 • Pilih menu AkaunPengguna baharu
 • Pilih Kategori pengguna
 • 1. KAKITANGAN AWAM
 • Jika anda penjawat awam yang mengunakan HRMIS , pilih Kakitangan Awam
 • Masukkan MyKad yang berdaftar di HRMIS
 • Jika anda BUKAN penjawat awam atau penjawat awam yang tidak menggunakan HRMIS pilih kategori ORANG AWAM
 • 2. INSTITUSI PENDIDIKAN AWAM
 • Jika anda kakitangan/pelajar universiti/kolej/sekolah awam , pilih Institusi Pendidikan Awam
 • Masukkan alamat emel yang betul
 • 3. INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA
 • Jika anda kakitangan/pelajar universiti/kolej/sekolah swasta , pilih Institusi Pendidikan Swasta
 • Masukkan alamat emel yang betul
 • 4. AHLI POLITIK
 • Jika anda Ahli Politik/Menteri , pilih Ahli Politik
 • Masukkan alamat emel yang betul
 • 5. ANTARABANGSA
 • Jika anda bukan warganegara Malaysia , pilih Antarabangsa
 • Masukkan alamat emel yang betul
 • 6. ORANG AWAM
 • Jika anda GLC/SYARIKAT/INDUSTRI/NGO/PERSATUAN atau Persendirian , pilih Orang Awam
 • Masukkan alamat emel yang betul
 • Klik butang Daftar
 • Seterusnya, anda akan dibawa ke borang pendaftaran. Isikan maklumat untuk mendaftar
 • Sistem akan menghantar pautan pengaktifan ke e-mel anda untuk memastikan anda memilikinya. Sila semak peti masuk e-mel anda dan ikut arahan untuk mengaktifkan akaun anda
Saya ingin mendaftar