...
Ended

Event Description

Sistem Repositori Aplikasi Sektor Awam (RASA) adalah sistem repositori aplikasi yang merekod dan menyimpan maklumat sistem aplikasi (berkaitan pembangunan dan teknologi) yang terdapat di agensi Sektor Awam.

Repositori ini dibangunkan bagi membolehkan Kerajaan dapat menambah baik landskap pengurusan ekosistem digital dalam memacu perkhidmatan digital secara inklusif dan bersepadu.

Event Date

22-11-2023 22-11-2023

Event Sesssion

Sesi Perkongsian Maklumat: Sistem RASA
22-11-2023 (09:30)22-11-2023 (10:30)

Location

Online Program

Url Web (related portal/ web links)

http://

Event Category

Open Event

Event Cost

Free Event

Organizer

Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA), MAMPU

Contact Us

Ts. Abdul Latiff Ahmad Zainuri
03-8872 3070
latiff@mampu.gov.my