...
Ended

Keterangan Program

Sistem Repositori Aplikasi Sektor Awam (RASA) adalah sistem repositori aplikasi yang merekod dan menyimpan maklumat sistem aplikasi (berkaitan pembangunan dan teknologi) yang terdapat di agensi Sektor Awam.

Repositori ini dibangunkan bagi membolehkan Kerajaan dapat menambah baik landskap pengurusan ekosistem digital dalam memacu perkhidmatan digital secara inklusif dan bersepadu.

Tarikh Program

22-11-2023 22-11-2023

Sesi Program

Sesi Perkongsian Maklumat: Sistem RASA
22-11-2023 (09:30)22-11-2023 (10:30)

Lokasi

Program Atas Talian

Url Web (Pautan portal/ web berkaitan)

http://

Kategori Program

Program Terbuka

Kos Program

Program Percuma

Dokumen Berkaitan


Borang Pelantikan Pegawai RASA

Penganjur

Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA), MAMPU

Hubungi Kami

Ts. Abdul Latiff Ahmad Zainuri
03-8872 3070
latiff@mampu.gov.my