...
Ended

Keterangan Program

Kerajaan Program E2E merupakan salah satu inisiatif di dalam Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia yang telah dilancarkan pada 19 Februari 2021 di mana ia telah menyasarkan perkhidmatan Kerajaan disediakan secara E2E sebanyak 80% menjelang tahun 2025, manakala Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMK12) pula menyasarkan perkhidmatan Kerajaan Persekutuan disediakan secara E2E sebanyak 80% menjelang tahun 2025.

Pelbagai aktiviti telah dirangka bagi tujuan mencapai KPI yang telah ditetapkan. Salah satu aktiviti yang dilaksanakan adalah dengan mengadakan sesi libat urus bagi melaksanakan program peningkatan perkhidmatan E2E melibatkan semua Kementerian dan SUK Negeri bermula pada awal tahun 2020 sehingga kini secara berkala. Sesi libat urus juga dilaksanakan mengikut permintaan pihak kementerian/jabatan/agensi dan pentadbiran negeri.

Tarikh Program

11-06-2024 11-06-2024

Sesi Program

BENGKEL PERKHIDMATAN END-TO-END (E2E) BERSAMA PEGAWAI PENYELARAS KEMENTERIAN
11-06-2024 (06:00)11-06-2024 (17:00)

Lokasi

Tarikh:11 JUN 2024 (SELASA)
Masa:8.00 pagi hingga 5.00 petang
Tempat:Sama-Sama Hotel, KL International Airport, Sepang

 

Url Web (Pautan portal/ web berkaitan)

http://

Kategori Program

Program Terbuka [Terhad]

Kos Program

Program Percuma

Dokumen Berkaitan


Aturcara 11 jun 2024

Penganjur

Jabatan Digital Negara

Hubungi Kami

NOORASIKIN BINTI RAMLI
0123819579
asyikin@digital.gov.my