...
Ended

Keterangan Program

Analitis Data Raya Sektor Awam (DRSA) merupakan salah satu program dibawah inisiatif “Kerajaan Berpacukan Data” yang dibangunkan oleh MAMPU bagi menerajui inisiatif Big Data Analytics (BDA) sektor awam di Malaysia.

Objektif  pelaksanaan DRSA adalah seperti berikut:

1. Memanfaatkan analitis data untuk perancangan dan pembuatan keputusan yang tepat, cepat, berkesan dan proaktif ke arah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan berpaksikan rakyat;
2. Memaksimumkan penggunaan dan perkongsian data ke arah membudayakan inovasi berpacukan data (data driven) bagi meningkatkan hasil dan mengurangkan kos;
3. Meningkatkan keupayaan penjawat awam dalam bidang Sains Data melalui coaching dan latihan; dan
4. Mentransformasi penyampaian perkhidmatan sektor awam berpacukan data bagi menyokong aspirasi agenda pembangunan digital negara.

Tarikh Program

21-12-2023 21-12-2023

Sesi Program

Sesi Perkongsian Maklumat Produk MAMPU Siri 12/2023 - DRSA
21-12-2023 (09:30)21-12-2023 (10:30)

Lokasi

Program Atas Talian

Url Web (Pautan portal/ web berkaitan)

http://

Kategori Program

Program Terbuka

Kos Program

Program Percuma

Dokumen Berkaitan

Penganjur

Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA) MAMPU

Hubungi Kami

Abdul Latiff Ahmad Zainuri
03-8872 3070
latiff@mampu.gov.my